Home      Infra & Milieu      Afvalverwerking      Langezaal Duitsland      Langezaal in bedrijf      Langezaal werkt
         24/7 Service
 
   
 
Container aanvragen
Stuur ons een e-mail
Bel ons voor meer informatie

LANGEZAAL WERKT


Maatschappelijke betrokkenheid
We zijn op vele gebieden actief, organisatie en sponsoring van evenementen.
Lees verder

Langezaal werkt voor U


Maatschappelijke betrokkenheid
We zijn op velerlei gebieden actief, organisatie en sponsoring van evenementen zoals de Military in Boekelo, sponsoring en de afvalinzameling bij FC Twente, sponsoring Theater de Kappen te Haaksbergen, bij plaatselijke clubs en verenigingen enzovoort.

Planet: Ons en Uw Milieu
En uw omgeving. Langezaal is actief op het gebied van milieu, verantwoord ondernemen en steekt hiervoor o.a. veel energie in brandstofbesparing.
We doen hiervoor bijvoorbeeld aan het opleiden en bewust maken van medewerkers en omgeving en besteden veel aandacht aan milieubewuste investeringen en vermindering van uitstoot CO2.

Dit wordt bereikt, door brandstofbesparing en toepassing van uitlaatgasfilters enerzijds en natuurlijk het hergebruik tot 95 % van uw afval, zodat de belasting van uw afval voor het milieu tot een minimum wordt beperkt.

People: Onze medewerkers
Door het vermijden van veel wisselingen van medewerkers op machines en vrachtauto's zijn zij bekend bij u of uw bedrijf en kunnen zij veelal rekening houden met uw specifieke wensen. Onze mensen hebben de juiste opleidingen gevolgd en hebben de mogelijkheid zich verder binnen ons bedrijf te ontwikkelen.

Profit: Onze organisatie
Door innovatie van onze werkprocessen streven we naar continuiteit en een stabiele organisatie. Een transparante en gezonde financiële bedrijfsvoering, zodat ook op lange termijn de werkgelegenheid gewaarborgd is.

Het Convenant Duurzame Twentse Evenementen
Duurzaamheid moet je doen! Vanuit die gedachte hebben wij, met 16 Twentse bedrijven en organisatoren van grote evenementen, het Convenant Duurzame Twentse Evenementen ondertekend.

Een actief samenwerkingsverband, met een even simpel als uitdagend doel: het duurzamer maken van alle belangrijke evenementen die de komende jaren plaats vinden in de regio Twente. Van een voetbal wedstrijd in de Grolsch Veste tot Triathlon in Holten. En van de Military in Boekelo tot de FBK Games in Hengelo.

Opleidingsbedrijf
We zijn een erkend opleidingsbedrijf en bieden stagiares en
schoolverlaters een kans zich aan de praktijk te toetsen en
zich verder te ontwikkelen.

   
Contact    Vacatures    Actueel    Media    Persberichten    Certificeringen    Sitemap BWEB