Home      Infra & Milieu      Afvalverwerking      Langezaal Duitsland      Langezaal in bedrijf      Langezaal werkt
         24/7 Service
 
   
 
Container aanvragen
Stuur ons een e-mail
Bel ons voor meer informatie

LANGEZAAL WERKT


Maatschappelijke betrokkenheid
We zijn op vele gebieden actief, organisatie en sponsoring van evenementen.
Lees verder

Calamiteitenservice


Niet alleen op een bedrijfsterrein maar ook op de openbare weg is een ongeluk zomaar gebeurt. Om de schade zoveel mogelijk te beperken is bij het aanpakken en afhandelen van calamiteiten (bodem en brand) een gestructureerde aanpak noodzakelijk. Het is belangrijk technisch en organisatorisch snel en effectief te handelen.

Indien verontreiniging ontstaat, is het noodzakelijk om maatregelen te treffen. Door het tijdig treffen van de juiste maatregelen kan het ontstaan of verergeren van een bodemverontreiniging worden voorkomen. Welke maatregelen dit zijn is onder andere afhankelijk van de oorzaak, aard en mate van verontreiniging, de wet- en regelgeving en het gebruik van de locatie. De aanpak van een verontreiniging met asbest is immers anders dan de aanpak van een lekkage van diesel uit een vrachtwagen. De aanpak van een calamiteit als gevolg van een ongeval op een bedrijfsterrein vergt een andere aanpak dan die op een autosnelweg. Bodemonderzoek en -sanering staan zijn bij calamiteiten centraal. Bij de aanpak van verontreiniging spelen echter naast deze technisch zaken ook planologische-, economische –en sociale aspecten een belangrijke rol. Bij het aanpakken en afhandelen van calamiteiten kunnen namelijk veel partijen betrokken zijn, zoals weg- gebruikers, wegbeheerder, afval-verwerkers, gemeente,provincie, hulpdiensten (brandweer en politie) en het Rijk. Envita en Langezaal hebben bij diverse calamiteiten de kennis en ervaring reeds toegepast. De kennis van beide bedrijven is nu gebundeld in een calamiteitenservice. Hierdoor ontstaat een ingespeeld team dat met actuele procedures, een databank met informatie en kennis, maar tevens een netwerk van ondersteunende bedrijven en instanties uw calamiteit oplost. Om snel te kunnen handelen is de service regionaal georganiseerd.

De calamiteitenservice is 24/7 bereikbaar via het telefoonnummer: 06-22551868.
Bij de uitvoering worden ervaren en gecertificeerde medewerkers ingezet voor bijvoorbeeld:
• onderzoek, directievoering en/of milieukundige begeleiding
• (water)bodemsanering
• reinigen riool, wegdek, plaatsen van afzettingen van wegvakken en/of terreinen
• asbestinventarisaties en asbestsaneringen
• sloop- en grondwerkzaamheden
Envita werkt hierbij volgens de geldende BRL SIKB 2000 en 6000 richtlijnen met de onderliggende protocollen. Langezaal werkt hierbij volgens de geldende richtlijn BRL SIKB 7000 met de onderliggende protocollen. Tevens is Langezaal gecertificeerd conform de BRL SVMS 007 betreffende het uitvoeren van Sloopwerken.

Kwaliteit en nazorg
Kwaliteit en nazorg hebben bij Envita en Langezaal de hoogste prioriteit en zijn geborgd in het NEN-EN-ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem van beide bedrijven. Envita en Langezaal streven er naar om veilig te werken. Dit doen wij met veilige en goedgekeurde middelen. Tevens is voor veilig werken, veilig gedrag benodigd. Dit beheersen wij middels heldere voorlichting, duidelijke instructie en gedegen opleidingen voor onze medewerkers.
Samengevat bieden Envita en Langezaal expertise bij calamiteiten op het gebied van:
• Technisch kennis en ervaring
• Communicatie met belanghebbende en betrokken
• Kennissysteem met tijdelijke maatregelen
• Operationeel draaiboek
• Projectmanagement (ontzorgen)
• Regionale aanpak
• Ingespeeld team
• Niet alleen aanpak calamiteit zelf maar ook verzorgen van nazorg
   
Contact    Vacatures    Actueel    Media    Persberichten    Certificeringen    Sitemap BWEB